Your web browser, Internet Explorer is out of date.

Please download one of these up-to-date, free and excellent browsers:

Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome or Brave Browser

Activity

 • Hubbard Butler posted an update 9 months ago

  בהוטן: ממלכה איכותית

  מחבר: דר’. שרי רוזנטל

  source_url: http: //www.google.com/articles/travel_and_leisure/article_1422.shtml

  תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:20

  קטגוריה: נסיעות_פנאי

  מאמר:

  רבים מעולם לא שמעו בדבר בהוטן, המדינה שמעריכה שמחה לאומי גולמי המתארת את פני מוצר לאומי גולמי! בהוטן הנו ארץ נמוכה ארצית בכמות שוויץ. מהווה מוגבלת בצפונה של ובצפון מתקשר בטיבט, אם וכאשר הודו נוגעת בגבולותיה הנותרים ונפאל במקצת מערבה. כל המדינה הררית, וגובהה 30,777 מטר. מצפון לדרום מתופעל אשר שלושה אזורים גיאוגרפיים; ההימלאיה הגבוהה אצל הצפון, הגבעות והעמקים של המרכז, ומורדות המישורים של הדרום.

  במהלך אלפי שנים בהוטן נותרה מבודדת משאר הטבע. מהעבר שנפתחו דלתותיה בשנת 1974, קהל הגולשים הופנטו מהארץ היפה והבתולית ומהאנשים מסבירי הפנים והמקסימים. היום אידיאלי לביקור היא בעצם אוקטובר ונובמבר ובמהלך פסטיבלים רחבים. האקלים הכי מעולה בקיץ, מסוף ספטמבר ועד סוף נובמבר, כשיקרה השמים בהירים ופסגות ההרים הגבוהות נראות לעין. הן לא בלתי אפשרי לחוות גשם אינם משנה הפרמטר העונה, ברם קוראים לי רואה לנכון למנוע הצטברות מעונת המונסונים, יוני-אוגוסט, כשיקרה דליי גשם יורדים.

  בודהיזם הוצג ככל הנראה בבהוטן ליד המאה השנייה, אם וכאשר כיוון באופן רגיל, הכנסתו מיוחסת לביקורו הראשון בידי גורו רינפוצ’ה במאה ה -8. בעבר העם בזכות שונה כשרות שמאניסטית בשם בון שישנה ועד בזמן זה, הממוזגת בעלויות המסורות הבודהיסטיות שלהם.

  גורו רינפוצ’ה היא הדמות החשובה מאוד בתולדות בהוטן, הנחשב לבודהה אחריו. כוחותיו המרגשים כללו את אותה הפוטנציאל להכניע שדים ורוחות רעות, והוא שמר את אותו תורתו וחוכמתו על ידי הסתרתם מהיבט של אצל טרמה (אוצרות נסתרים) שיימצאו מאוחר שנתיים באמצעות מגלים אוצרות נאורים המכונים טרטונים. כמו זה המוצלחים מבין הטרטונים האלו מתפעל פמה לינגפה; החומרים והחפצים שמצא, הריקודים הדתיים שהלחין והאמנות שהפיק, הינם תוספות חיוניים במורשת החיה של בהוטן.

  לפרטים חשוב עד מאוד (tsechus) חלים בדזונגים ובמנזרים בקרב בהוטן אחת לשנה, לכבוד גורו רינפוצ’ה. צ’כוס מתוחכם ועד ל שישה זמן קבוע של תחרות מרשימה, ריקודים רעולי פנימיות ומחזות אלגוריים מסורתיים. פסטיבלים הללו מעבירים רגיל גדול בתורת הבודהיסטים והם וגם מפגשים חברתיים. הבהוטאנים מתענגים ושמחים ביחד, לבושים בבגדיהם ובתכשיטיהם המשובחים, באווירה משכנעת להפליא בתוכה הומור ומסירות עומדים יד ביד. פסטיבלים אילו מספקים עיתוי אידיאלית לאמוד את אותן אופי הדמות הבהוטאנית. המקדש בקרב ג’מפה להאקהאנג מארח את אותה אחד הפסטיבלים המרהיבים ביותר על ידי הממלכה, דרופ ג’מפה להאכנג!

  מכיוון שבבהוטן לא קיימת אגודת אווירי חלל, אין כל לה מסוקים ואינה מאגדת סנטימטר אצל מסילת רכבת, הדרכים היחידה לראות את הדירה הנו ברגל או שמא בכביש. הארץ הנ”ל מדהימה, מפוארת, ותמונות הן לא עוברות תהליך של בשבילה צדק. מסע רוחני לבהוטן חלה את אותם חייך. אנא שקול להרשם איתי לבהוטן!

Video Game Mods

Video Game Mods is bringing modding communities together under a unified network. The original community creator retains control over the content and community for the game.

Start your own Modding Community

We allow modders to manage their own modding community using our platform for hosting and sharing mods, unlimited usage to grow your community without the hassle of hosting.

Find out more

Follow us on social media

Please take a moment to follow us on social media, we will be posting new updates and featued mods. Theres going to be exciting new competitions for great prizes.